Pytania

Lista FAQ będzie uzupełniana wraz z rozwojem strony. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej strony, działalności, czy projektów - napisz do nas.

 

Dlaczego Hanza Trade?

Hanza Trade została uruchomiona po to, by pomagać mniejszym podmiotom w zdobywaniu pieniędzy na lokalnym rynku, początkowo w kujawsko-pomorskim, a w przyszłości – miejmy nadzieję – w pozostałych rejonach.

Hanza Cafe jest główną grupą handlową (z niemieckiego hansa – grupa), stąd używamy tej nazwy nawiązując do Ligi Hanzeatyckiej-związku miast handlowych Europy Północnej z czasów Średniowiecza i początku ery nowożytnej. Miasta należące do związku popierały się na polu ekonomicznym jak i politycznym. W XIII, XIV wieku to właśnie Toruń był największym portem związanym z żeglugą morską na ziemiach dzisiejszej Polski, należącym już przed 1280 r. do Hanzy jako jeden z najważniejszych członków, pełniących ważne funkcje. Za pośrednictwem tego portu odbywała się wymiana handlowa ziem pruskich, polskich, ruskich, węgierskich z Europą Zachodnią. Tędy także nawiązywano kontakty kulturalne i społeczne do czasu, aż na przełomie XIV i XV w. rolę tę przejął Gdańsk.

Każdego dnia w Hanza Cafe gościmy artystów, przedsiębiorców i organizatorów eventów, mających wiele oryginalnych pomysłów, które pragną realizować. Poprzez Hanza Trade chcemy im pomóc w urzeczywistnieniu tych idei, ułatwiając zdobycie pieniędzy potrzebnych na wykonanie danego projektu.

 

Q Czy moge zdobywac pieniądze na jakikolwiek produkt lub usługe poprzez Hanza Trade?

A Zasadniczo tak, dopóki jest to legalne. Jednocześnie jednak rezerwujemy sobie prawo do sprawdzenia Twojego pomysłu, jako, że chcemy wspierać jedynie projekty rzetelnych osób czy podmiotów.

 

Q Kto kryje się za projektem Hanza Trade?
A Hanza Trade została stworzona przez Patricka i Beatę Young, będących przedsiębiorcami z Torunia, w Polsce. Prowadzą oni lokalną kawiarnię – Hanza Cafe, o zacięciu technologicznym oraz startupowym. Są oni współzałożycielami Mission: ToRun, społeczności mającej na celu promowanie startupów i działalności biznesowej w Polsce, edukowanie a także motywowanie do zakładania firm, bycia kreatywnym i otwartym. To właśnie w Hanza Cafe odbywają się spotkania przedsiębiorców Mission: ToRun i to tu zrodził się pomysł realizacji Hanza Trade jako formy finansowania społecznościowego.